Folkbokföringsadress

En folkbokföringsadress visar vart man bor eller som det heter i lagboken ”där man har majoriteten av sin dygnsvila”

Det är till en folkbokföringsadress man per automatik får sin post, bortsett från de avsändare du ber sända till annan adress såklart. Alla har inte en folkbokföringsadress av olika skäl. Det kan bero på många olika omständigheter.

Lösningen då för att få kontroll på all sin post heter särskild postadress, en tjänst som skatteverket har.

En tjänst som är gratis. Förenklat kan man säga att till den adressen går att post som annars skulle gått till din folkbokföringsadress.

Brevia tillhanda håller inga folkbokföringsadresser men har andra lösningar för att säkra din postgång

Den tjänsten i kombination med Brevia postboxars tjänster är den bästa lösningen. Alla har inte en folkbokföringsadress av olika skäl.

Det kan bero på många olika omständigheter:

  • Man har ingen fast bostad
  • Man har skyddad identitet och litar inte fullt ut på den lösningen, vilket det finns goda anledning till.
  • Man byter bostad ofta och därför fungerar då postgången dåligt och viktig post kan lätt missas.
  • Man är emellan boenden och har tillfälliga lösningar för sin dygnsvila.
  • Man vill efter en separation inte visa vart man bor
  • Många kvinnojourer har detta problem och använder därför tjänsten särskild postadress och Brevia.

Läs mer på folkbokföringsadress.se