Sekretess

Det finns oändligt många skäl till välja att ha sin post sänt till en postbox.
Specielt på Brevia som upprätthåller en mycket hög servicegrad med
bemannad reception under våra öppettider.

Vi tror på den personliga integriteten och uppgifter som dig som kund delas i
inte till andra. Endast personer med tillgång till din nyckel eller säkerhetskod
kommer åt din post.

För respektive kunds säkerhet lämnas post aldrig ut eller eftersänds utan att kund på detta sätt identifierat sig.

Vid beslut om husrannsakan av åklagare är vi dock skyldiga att lämna ut de uppgifter vi har kring en kund.